Organizačné usporiadanie denných činností

Denný poriadok pre 2 – 6 ročné deti

Rámcovo stanovený čas

(od 6,30 – 8,15 hod.)
* hry a hrové činnosti, edukačné aktivity,(ďalej len EA )
* pohybové a relaxačné cvičenia, EA
* činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),EA

Pevne stanovený čas

Desiata od 8,15 – 9,00hod.
* činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie, desiata), EA

Rámcovo stanovený čas

(od 9,00- 11,15 hod.)
* hry a hrové činnosti, EA
* pohybové a relaxačné cvičenia, EA
* pobyt vonku (vychádzka, pohybové aktivity, EA)

Pevne stanovený čas

Obed od 11,15-12,30 hod.
* činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná
hygiena, stravovanie, obed, stolovanie), EA

Rámcovo stanovený čas

(od 12,30- 14,15 hod.)
* činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),EA
* odpočinok (min.30 minút s postupným ukončovaním
odpočinku na lôžku), EA
* pohybové a relaxačné cvičenia, EA
* hry a hrové činnosti, EA

Pevne stanovený čas

Olovrant od 14,15-15,00 hod.
* činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, olovrant, stolovanie), EA

Rámcovo stanovený čas

(od 15,00-17,00 hod.)
* hry a hrové činnosti, EA
* pobyt vonku, EA

Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje počas celého pobytu dieťaťa v materskej škole.

V denných činnostiach s deťmi sa špecifické ciele realizujú podľa mesačných plánov.