Zippyho kamaráti

Program Zippyho kamaráti je určený pre deti predškolského veku a bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie. Program je založený na presvedčení, že tieto nadobudnuté zručnosti budú deti využívať po celý život a budú tak schopné lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Z detí, ktoré vedia lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú šťastnejší a vyrovnanejší jedinci.

Program je realizovaný po dobu 24 týždňov, s jednou lekciou týždenne. Program je rozdelený do šiestich častí (modulov), z ktorých každý pozostáva zo štyroch lekcií.

Obsah modulov:

 • Modul 1 – Pocity

Deti začínajú diskusiou o pocitoch – smútok, šťastie, zlosť, žiarlivosť a nervozita. Deti si cvičia hovoriť o tom, ako sa cítia v rôznych situáciách a hľadajú spôsoby, ako sa cítiť lepšie.

 • Modul 2 – Komunikácia

Tento modul učí deti, ako efektívne komunikovať. Program učí deti načúvať druhým. Učí ich, ako požiadať o pomoc a vyjadriť, čo chcú povedať, a to aj v ťažkých situáciách. Tichšie deti sa v týchto lekciách často “otvoria” a naučia sa slobodnejšie vyjadrovať svoje pocity.

 • Modul 3 – vytváranie a strata priateľstiev

Tu sa deti učia o priateľstve – ako si získať a udržať kamarátov a ako sa vyrovnať so osamelosťou a odmietnutím. Deti si cvičia, ako sa ospravedlniť a napraviť vzťahy po hádke s kamarátom.

 • Modul 4 – Riešenie konfliktov

Tento modul sa zaoberá riešením konfliktov. Učitelia zisťujú, že deti sa rýchlo zlepšujú v prekonávaním rozdielov medzi sebou. Konkrétne sa tento model venuje šikane a tomu, čo deti môžu robiť, ak sa ony samy, alebo niekto v ich okolí stanú obeťou šikany.

 • Modul 5 – Vyrovnávanie sa so zmenou a stratou

Tento modul sa zameriava na zvládanie zmien, veľkých i malých . Najväčšia zmena zo všetkých je, keď niekto zomrie. Hoci dospelým sa často zdá problematika smrti veľmi ťažkou na to, aby ju preberali s deťmi, deti to zriedka tak vnímajú. Deti vítajú možnosť hovoriť otvorene o téme, ktorá sa stala tabu pre mnoho dospelých. Jedna lekcia je zasvätená návšteve cintorína a, možno prekvapivo, práve táto časť programu je hodnotená ako najúspešnejšia.

 • Modul 6 – Zvládame

Záverečný modul potvrdzuje všetko, čo sa deti naučili  – hľadanie rôznych spôsobov, ako sa vyrovnať s ťažkými situáciami, ako pomáhať druhým a ako sa prispôsobiť novým okolnostiam. Záverečná lekcia je oslava, kde každé dieťa dostane korunku a certifikát.

 

Program deti učí:

 • Ako identifikovať svoje pocity a hovoriť o nich
 • Ako vyjadriť, čo chcú povedať
 • Ako pozorne načúvať
 • Ako požiadať o pomoc
 • Ako vytvárať a udržiavať priateľstvá
 • Ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím
 • Ako sa ospravedlniť
 • Ako sa vyrovnať so šikanovaním
 • Ako riešiť konflikty
 • Ako sa vyrovnať so zmenou a stratou, vrátane úmrtia
 • Ako sa prispôsobiť novým situáciám
 • Ako pomáhať druhým