Zabezpečením čističiek vzduchu do obidvoch tried sme sa zapojili do projektu „V mojej škôlke spinkám zdravo“, ktorý sa zameriava na vytvorenie čistého prostredia v materských školách. Pravidelným využívaním čističiek myslíme na zdravie vašich detí hlavne v období, kedy je výskyt respiračných ochorení zvýšený.