Výtvarnú súťaž „Veselé pastelky Stellky“ vyhlásilo Ministerstvo školstva SR a aj organizátorom bola Súkromná materská škola Stella. Zámerom výtvarnej prehliadky prác detí je prezentácia detskej výtvarnej tvorby, ktorá je výsledkom prežívania sveta dieťaťa, celej atmosféry, v ktorej dieťa žije a ktorá pomáha rozvíjať detskú individualitu, jeho obrazotvornosť, tvorivosť a fantáziu.