Odhlásiť dieťa zo stravy je možné najneskôr deň vopred do 12:30 hod. na telefónnych číslach:

 

Mobil: +421 911249944 – riaditeľka

              +421 904429324 – trieda starších detí

              +421 904416988 – trieda mladších detí

 

Podľa zákona č. 245/2008 môžu stravníci odoberať stravu do obedára (vlastného a čistého) len v prvý deň ochorenia, alebo neprítomnosti dieťaťa v MŠ, ak zákonný zástupca nestihol dieťa včas zo stravy odhlásiť. Ak stravník pokračuje v chorobe alebo neprítomnosti v MŠ, zákonný zástupca je povinný v nasledujúce dni dieťa zo stravy odhlásiť.