Kolektív našej Stelly

„V živote sa nedokážeš zmeniť sám, zmenia ťa ľudia a okolie.“

Zárukou kvality našej materskej školy je vysoko odborný, kvalifikovaný pedagogický personál, ktorý pri svojej práci uplatňuje interaktívne pôsobenie učiteľky na dieťa s tendenciou chápať dieťa, prejavovať uznanie, priateľskú pozornosť a starostlivosť so zámerom nielen deťom pomáhať riešiť problémy, ale viesť ich aj k tomu, aby si v problémoch vedeli aj samy poradiť.

Riaditeľka školy:
Andrea Šuchaňová

Pedagogickí zamestnanci:
Soňa Fördösová
Naďa Nevlazlová Luhová
Mgr. Eva Jakubčáková
Bc. Dominika Liptáková

Pedagogický asistent:
Bc. Lucia Birková

Prevádzkový zamestnanec:
Marcela Ondrušová