Prostredníctvom tohto projektu zameraného na zdravotno- enviromentálnu problematiku deti získali informácie o zdraví, ľudskom tele a jeho hlavných funkciách prehlbovali svoj vzťah k prírode a venovali sa jej ochrane. Zaujímavé aktivity boli realizované aplikovaním moderných metód, formou zážitkového učenia a zamerané na využitie digitálnych technológií.

Deti boli rozdelené do 3 skupín a každá pracovala na jednej zložke projektu. Počas roka zbierali materiál, dokumentovali ho a v závere vznikli 3 videoprezentácie. Jednu z nich si môžete pozrieť tu.