Aktívne sa zapájame do výtvarných súťaží nielen s celoslovenskou účasťou, ale aj na medzinárodnej úrovni. Získali sme mnoho ocenení, z ktorých spomeniem ocenenia z prestížnych výtvarných prehliadok na Slovensku /„Vesmír očami detí“, „Zelená budúcnosť“/a v Českej republike /„Lidice“/, ale hrdí sme na ocenenia z Japonska, Egypta či Indie.