Vedúca MZ: Fördösová Soňa
Členovia:

  • Šuchaňová Andrea
  • Nevlazlová Luhová Naďa
  • Mgr. Jarošová Kamila
  • Mgr. Jakubčáková Eva