Vedúca MZ: Fördösová Soňa
Členovia:

  • Nevlazlová Luhová Naďa
  • Šuchaňová Andrea
  • Mgr. Vernerecová Anna